Hopen

Bildet mitt
Hopen er en merkverdig øy av form og utseende, lang og smal med sine 34 kilometer og en bredde som varierer mellom 0,5 og 2,5 kilometer. Det totale flateareal er på ca. 40 kvadratkilometer. På slutten av 1943 opprettet tyskerne en værstasjon på Hopen. Som ble tatt over av Vervarslinga for Nord-Norge etter okkupasjon av Norge. Per idag er hovedoppgaven for stasjon væroppservasjoner og ismåling. Som blir utført av en bemanning på fire personer. Arbeidskontrakten varer over 6 mnd, og for vår del gjelder det i perioden november/desember til mai/juni. Personalet: Ragnar Sønstebø - Bestyrer, John Inge Berg - Met. Fullmektig, Harald Kulhuset - Maskinist, Ruben Abrahamsen- Kokk

torsdag 20. januar 2011

Ismåling.....

 Som sagt driver vi med is måling her på Hopen, og det skjer i overlevningsdrakt med mote riktige farger og glitter........Det måles en gang i uken, og resultatet sendes til Polar instituttet. Her er Ragnar og Ruben kledd for oppdrag.

                                            Det skal ikke stå på utstyret..................
                                           Her var det ikke mer is å borre i......

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar