Hopen

Bildet mitt
Hopen er en merkverdig øy av form og utseende, lang og smal med sine 34 kilometer og en bredde som varierer mellom 0,5 og 2,5 kilometer. Det totale flateareal er på ca. 40 kvadratkilometer. På slutten av 1943 opprettet tyskerne en værstasjon på Hopen. Som ble tatt over av Vervarslinga for Nord-Norge etter okkupasjon av Norge. Per idag er hovedoppgaven for stasjon væroppservasjoner og ismåling. Som blir utført av en bemanning på fire personer. Arbeidskontrakten varer over 6 mnd, og for vår del gjelder det i perioden november/desember til mai/juni. Personalet: Ragnar Sønstebø - Bestyrer, John Inge Berg - Met. Fullmektig, Harald Kulhuset - Maskinist, Ruben Abrahamsen- Kokk

torsdag 10. mars 2011

Kitere på øya

Muligt at bjørner og fugler har lurt litt på hva som foregår på Bjørnesletta tit og ofte. Det er blitt invistert i kiter av et par mann her, og med litt prøving, feiling og klundring har vi begynt å få taket på kitesporten.
Det som begrenser oss mest her er å få lite nok vind........

                                                                  Her er Ruben i gang

                                                          Vind i seilet for Ruben

                                                                 Harald i godt driv......


                                                    Og handterer kiten som en GUD........

                                Og kiten går både høyt og lavt med Harald godt plantet på skia

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar