Hopen

Bildet mitt
Hopen er en merkverdig øy av form og utseende, lang og smal med sine 34 kilometer og en bredde som varierer mellom 0,5 og 2,5 kilometer. Det totale flateareal er på ca. 40 kvadratkilometer. På slutten av 1943 opprettet tyskerne en værstasjon på Hopen. Som ble tatt over av Vervarslinga for Nord-Norge etter okkupasjon av Norge. Per idag er hovedoppgaven for stasjon væroppservasjoner og ismåling. Som blir utført av en bemanning på fire personer. Arbeidskontrakten varer over 6 mnd, og for vår del gjelder det i perioden november/desember til mai/juni. Personalet: Ragnar Sønstebø - Bestyrer, John Inge Berg - Met. Fullmektig, Harald Kulhuset - Maskinist, Ruben Abrahamsen- Kokk

lørdag 19. februar 2011

Opp i høyden!

Vi har 4 master her på stasjonen, to er oppe på antennesletta og to nede her ved stasjonen, disse er antennemaster til radioer og samband. Isbjørnen har bidratt med gnaging på kabelen slik at lyspærene har gått. I tillegg til skjøting av kabel  måtte vi opp for å skifte pærene i masta, oppe på antennesletta. Ragnar og Harald er klatrere og John Inge er bjørnevakt og fotograf.

                                                       Kontroll på utstyr før klatring
                                                                  Så bærer det opp...

                                                        Endelig toppen.......
                                                     Harald , med stasjonen langt der nede!
                                              God utsikt fra 36 meter oppe
                                                        Så er det Ragnar som skal opp!
                                                        Å lys ble det her også......
                                                          Er masta høyere enn månen?????

1 kommentar: